Борлуулалтаа сайжруулахыг хайж байна уу?

Хувийн шошго нь орлогоо нэмэгдүүлэх, өөрийн брэндтэй дээд зэрэглэлийн чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлчлүүлэгчиддээ санал болгох хариулт юм.

Хувийн шошго дээр жижиглэн худалдаачид брэндийн маркетинг, брэндийг бий болгох зардлын багахан хувийг зарцуулдаг тул брэндтэй ижил төстэй бүтээгдэхүүнийг арай хямд үнээр нийлүүлэх боломжтой.Хот суурин газарт супермаркет/гипермаркетууд илүү их нэвтэрч байгаа нь хувийн шошго тогтмол өсөхөд нөлөөлсөн.

Хувийн шошгонд зориулсан Toncant санал: Дараах бүтээгдэхүүний төрөл бүрийн хэлбэр, материалын сонголтууд.
Бидэнтэй холбогдож, борлуулалтын шинэ бүлгийг эхлүүлээрэй!